Adverteren op Bol.com

Wil je adverteren op bol.com? Met ruim 17 miljoen actieve klanten is bol.com de grootste online retailer van Nederland en België. Door te adverteren op bol.com bereik je een breed publiek van potentiële klanten en vergroot je de zichtbaarheid van jouw merk en artikelen.

Adverteren op bol.com biedt vele voordelen voor jou als verkoper. Je bereikt sneller nieuwe klanten en het versterkt je merk door een groter bereik in te kopen. Uiteindelijk draagt dit allemaal bij bij een sneller verkoopresultaat. Adverteren op bol.com en listing optimalisatie gaan hierbij hand in hand.

Sponsored products

De belangrijkste methode om advertenties in te kopen is via Sponsored Products. Hiermee vergroot je de zichtbaarheid binnen de zoekresultaten, categoriepagina’s of product detailpagina’s. Daarnaast kan je ook op devices targeten zoals mobile, tablet, desktop of juist op gebruik van de app. Dit betekent dat je een type advertentie kunt kiezen welke het beste bij jouw doelen en budget past. Jouw productpagina maakt hierdoor meer kans op een hogere positie binnen de verschillende pagina’s op bol.com.

Ook kan je met je eigen advertenties op concurrerende productpagina’s targeten. Dit betekent dat je ervoor kunt zorgen dat jouw advertenties gezien worden door de mensen die waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zijn in jouw producten of services wanneer hij of zij op een vergelijkbare advertentie klikt. Een slimme manier om meer marktaandeel te verkrijgen en om klanten van je concurrenten te veroveren.

Daarnaast biedt bol.com gedetailleerde rapportage en analyses, zodat je de prestaties van je advertenties kunt analyseren. Verschillende gegevens zoals cost per click en ACOS laten zien welke zoekwoorden het meest interessant zijn om op te adverteren. Hierdoor kun je weloverwogen beslissingen nemen over je advertentiestrategie.

Hoe gaan wij jouw verkopers account laten groeien?

Wij helpen bestaande en nieuwe verkopers op bol.com met effectief adverteren op het platform, met als doel meer online resultaat. We beginnen altijd met een gedegen advertentie strategie. Of je nu al adverteert of niet, een doel zonder plan is slechts een wens.

Samen gaan we kijken naar de bestaande markt op bol.com en jouw assortiment. Ook kijken we naar de businesscase, want uiteindelijk gaat het erom dat jij als verkoper ook winstgevend bent. Nadat we de strategie en productselectie hebben bepaalt, gaan we de advertentiecampagnes inrichten op basis van een gedegen zoekwoordenonderzoek.

Als de bol.com advertenties eenmaal live staan, beginnen we met optimaliseren. We doen dit op basis van de gestelde doelstellingen. Denk hierbij aan zowel rendementsdoelstellingen (ACOS/ROAS) als groeidoelstellingen.

Adverteren op bol.com is een ideale manier om een groot, betrokken publiek te bereiken en je merk te promoten. Amazin biedt de kennis en kunde die je nodig hebt om succesvol te adverteren op bol.com en je zakelijke doelen te bereiken. Start vandaag nog met adverteren op bol.com en zet de eerste stap naar de groei van jouw bedrijf.

Succesvol adverteren op bol.com?
We komen graag met je in contact om samen de mogelijkheden te verkennen.
Waarom kiezen voor amazin?
1. Jarenlange expertise binnen performance marketing

Al sinds 2019 helpen wij verkooppartners succesvol te worden op bol.com. We beheersen de kneepjes van het vak en zijn in staat om jouw klanten te bereiken en te activeren.

2. We zijn Gold Partner van bol.com

Sinds 2023 zijn we ook Gold Partner van bol.com. Dit betekent dat wij geaccrediteerd zijn vanwege de jarenlang opgebouwde expertise en kennis van het vak. Daarnaast hebben wij goede contacten binnen bol.com die wij weer kunnen inzetten voor onze klanten. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor LvB (Levering via bol.com), branchedata, beta’s en support.

3. Noord Gestoord

We komen uit Groningen en dat betekent dat je altijd goed zit. We zijn een nuchter bedrijf en stellen geen grenzen aan onze ambities. We werken keihard met 1 doel: onze klanten succesvoller maken op bol.com.

4. Werkwijze

Je bent in direct contact met een gespecialiseerde consultant. Deze persoon heeft al een aantal jaren ervaring binnen marketplaces en is in staat om jouw business goed te begrijpen. Daarnaast werken we ook met een dedicated Account Director die die zorg draagt voor de kwaliteit van de samenwerking.

De voorwaarden

De voorwaarden om te starten met adverteren op bol.com zijn:

  • een advertentiebudget: dit budget stel je beschikbaar voor Sponsored Products en wordt (maandelijks) verrekend met je uitbetalingen van bol.com;
  • je dient jouw aanbod in het koopblok te hebben om te kunnen adverteren met het product;
  • er zijn een aantal productsoorten waarop niet geadverteerd mag worden op bol.com vanwege bepaalde regelgeving. Een voorbeeld hiervan is zuigelingenvoeding. Twijfel je om deze reden of jouw producten wel geschikt zijn voor Sponsored Products? Vraag het ons of kijk voor meer informatie op de website van Stichting Reclame Code.
Wil je succesvol adverteren op bol.com?

We komen graag met je in contact om samen de mogelijkheden te verkennen.

Succesvol adverteren op bol.com?
We komen graag met je in contact om samen de mogelijkheden te verkennen.
Nieuws